SERA KAZANI
Sera Kalorifer Kazanları
Çiftlik Kalorifer Kazanları

Seraların; Kaloriferli ısıtma sisteminde suyun ısıtılarak, kapalı bir sistemde dolaştırılmasıyla ısıtma sağlamaktadır. Kaloriferli ısıtma sistemlerinin büyüklüğüne kazan seçimi değişmektedir. Kaloriferle seraların ısıtılması diğer ülkelerde tam otomatik olarak uygulanan sistemlerdir. Bu sistemde istenilen sıcaklık kazan çalıştırma termometresi ile denetlenir. Ayrıca yüksek sıcaklıkla oluşacak buhar tehlikesi hava sübapları ile kontrol altında tutulur. Suyun ısınarak genleşen miktarını depo etmek ve kazandaki suyun fazla ısınmasını engellemek için, yüksek bir yere emniyet ya da genleşme tankı yerleştirilir.